poniedziałek, 29 maja 2017

poniedziałek, 8 maja 2017

Wyjazd "porażka".


Wyjazd zapowiadał się wyśmienicie. Toboły spakowane, rodzinka w komplecie. Radiostacja zmieściła się wraz z anteną do małej podręcznej torby. K1, 10m RG58 i dublet. Niestety jakie było moje rozczarowanie kiedy na miejscu okazało się że niestety nie bardzo będzie możliwe powieszenie dubletu. Porażka w tytule jest w cudzysłowiu, gdyż sam wyjazd był wyśmienity, Kaszuby to przepiękne miejsce do wypoczynku, niestety radiowo dałem ciała, QSO w logu 0. Jednak nie należy załamywać rąk, każda porażka daje ważną lekcję. Dublet to bardzo skuteczna antena, dlatego często ze mną wędruje, niestety awaryjnie należy zawsze mieć ze sobą jakiegoś ENDFED-a. Choć posiadam w domu tuner do anten półfalowych zasilanych z końca (FUCHS), to staram się zawsze zminimalizować ilość gratów zabranych ze sobą i wykorzystać potencjał skrzynki drzemiącej w K1.

Najbardziej rozpowszechnioną "partyzancką" anteną jest Random Wire, czyli po prostu przypadkowej długości drut. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość w mniej lub bardziej przypadkowy sposób rozwieszenie jej w każdych warunkach.Skrzynka w K1 z założenia jest projektowana dla takich anten, jednakże instrukcja jednoznacznie wspomina o unikaniu wielokrotności pół fali.

Random-Length Antennas The KAT1 is optimized for use with long, random-length wire antennas, since these are the easiest antennas to set up in the field (you just toss the wire in a nearby tree). In most cases you can connect such an antenna (and a few ground radials) directly to the K1, with no feedline. However, watch for RF problems, especially if the wire is exactly a half-wavelength long or any multiple thereof on a given band. The KAT1 also works with loops. An untuned loop of wire 30 feet long (or longer), formed into any shape, can be matched on most bands. A loop may work well even if you can’t lay out a lot of ground radials.

Ponieważ większość skrzynek antenowych nie lubi wysokich impedacji powinniśmy ich unikać. Z pomocą przyszła strona Michaela AB3AP pod adresem http://udel.edu/~mm/ham/randomWire/
. Napisał on prosty kod w C, który wylicza strefy wysokiej impedancji. Dostosowałem ten kod odrobinę do swoich wymagań. Po pierwsze moje K1 posiada pasma 40-30-20-17m i tylko te były polem zainteresowania dla mnie, po drugie nie lubię się męczyć więc zmieniłem jednostkę na metryczną.

Oto kod :

/*
 * Simple calculations of half wavelengths of ham bands.
 *
 * Mike Markowski AB3AP
 * Thu Jun 28 07:01:26 EDT 2012
 */

#include

main() {
printHalfwaves();
}

/*
 * Print ranges of half wavelengths for ecah ham band.
 */
printHalfwaves() {

rw(7000., 7300.);       /* 40m */
rw(10100., 10150.);     /* 30m */
rw(14000., 14350.);     /* 20m */
rw(18068., 18168.);     /* 17m */
}

/*
 * For a given frequency range, calculate the half wavelength range and print
 * it.  In addition, print up to 4th multiples of each range up to the length
 * of 160m half wavelength.
 *
 * Comments are also printed out, assuming that the output will saved to a file,
 * and that file used by gnuplot for plotting.
 */
rw(double min_kHz, double max_kHz) {

double lambda0_ft, lambda1_ft;
double loFreq_MHz = 7;
double lambdaMax_ft = 2 * 468 / loFreq_MHz; /* Max wavelength in band. */
int n;

double qtr_ft = 300 / loFreq_MHz / 2;
printf("# %.3f to %.3f kHz, too short for %f MHz\n",
min_kHz, max_kHz, loFreq_MHz);
printf("%.3f 0\n%.3f 1\n%.3f 1\n%.3f 0\n\n",
0., 0+(1e-3), qtr_ft, qtr_ft+(1e-3));

n = 1; /* First multiple. */
do {
lambda0_ft = n * 300 / (max_kHz * 1e-3);
lambda1_ft = n * 300 / (min_kHz * 1e-3);
/* Print in format gnuplot expects. */
printf("# %.3f to %.3f kHz, multiple %d\n",
min_kHz, max_kHz, n);
printf("%.3f 0\n%.3f 1\n%.3f 1\n%.3f 0\n\n",
lambda0_ft-(1e-3), lambda0_ft,
lambda1_ft, lambda1_ft+(1e-3));
/* Prepare for next multiple. */
n++;
/* Change '5' in next line to max number of multiples to calculate. */
} while (lambda1_ft < lambdaMax_ft && n < 5);
}

Dalej było już prosto, szybka kompilacja :

$gcc rw.c -o rw

Wykonanie progranu :
$rw > f

Teraz by ładnie zwizualizować wyniki obliczeń z pomocą przyjdzie gnuplot. Na początek polecam utworzyć plik konfiguracyjny rw.gnu :

set xtics 5
unset ytics
set grid
set xlabel 'Wire Length (m)'
set title 'Random Wire Lengths to Avoid'
set term png size 1500,300
set output 'f.png'
plot [:][:1] 'f' with filledcurves notitle

Odpalamy gnuplot:

$gnuplot rw.gnu


Otrzymujemy piękny wykres :Oczywiście na własne potrzeby możecie zmodyfikować kod po swojemu. Im więcej pasm tym więcej będzie występowało stref których należy unikać.

Należy także pamiętać że jedną z ważniejszych rzeczy jest przeciwwaga. Należy użyć co najmniej jednej przeciwwagi o długości 1/4 na najniższe pasmo jakiego będziemy używać. 

Uwagę o przeciwwadze podają praktycznie wszystkie źródła na jakie natrafiłem.

Teraz czas na testy !!! Już niedługo c.d.n.